Mijn laatste hersenkronkels, penvruchten en creatieve uitspattingen